Horčica, horčičné semeno

(Matúš 13: 31, marec 4: 31, Luke 13: ... 19) - cayenne remeselné rastlina z rodiny kelu. Rastú v divokom stave v Egypte a Palestíne, rovnako ako rozvedené v záhradách a sadoch. Semená horčice vzhľadu sú veľmi malé a plytké a ich malé ryby prišiel aj príslovečná, takže keď Židia chceli znamenať čo drobnosť, hovoria, že to je ako horčičné semienko (Lukáš 17: 6). Záchranca, ktorý ponúka Židom podobenstvo o Božom kráľovstve, hovorí, že je , ako zrna horčicou , ktorý sa muž zasadil svoju zem a rástol a stal sa strom v záhrade >, a nebeským vtákom sa ukryli na jeho vetvách (Lukáš 13: 19). Podobenstvo slová, že semeno sa stáva strom, alebo v slovách s, Luke, veľký strom , na ktorého konáre vtáctvo nebeské lóže samozrejme musí pochopiť, obrazný výraz, typický pre východné jazyky; ale všeobecne horčičná rastlina, odlišná vo výške rozdielom v podnebí a pôde, je naozaj v plodnom prostredí a na úrodnej pôde dosahuje najvyšší rast a rozsiahle rozširuje svoje pobočky. Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.