Mestský

MUNICIPAL th th. na obec. М-ое zriadenie. М-ые príspevky. M. poradenstvo. Mená rady. M-ty voľby. Vlastní obec. M. shopu. Vlastnosť m.

encyklopedický slovník. 2009.