Moriah

M'oria (Gn 22: 2, 2 Chronicles 3: 1 ..) - oblasť a hora v severo-východne od Sion (City of David) , ktoré pôvodne neboli zahrnuté do hraníc Jeruzalema. Na ňom bolo mlátenie Ornána Jebuzeja. Na tomto vrchu, Abrahám bol ochotný obetovať Izáka, a tu na Boží príkaz, David oltár, kde neskôr Solomon postavený chrám ( cm. ).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.