Misrefof-Maim

(vlastne vriacej vody) (Josh 11.: 8, Ján 13: 6). Podľa vykladači Biblie, tento názov sa vzťahuje na jednej lokalite, neďaleko Sidonu, zhodne do Sarepty, a na druhej strane, zbierka vody alebo pružín na úpätí hory Moshakka, na brehu mora medzi pneumatikou a Acre, teraz volal: Ain Mesgerzhi < . Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.