Vojenských reforiem

vojenská reforma 1810-1812 - boli vykonané v ruskej armáde pod vedením ministra vojny, generál Michail Barclay de Tolly v rámci prípravy na nadchádzajúce vojnu s Napoleónsku Francúzskom. Hlavný obsah: zvýšenie sily armády; zavedenie organizácie zboru; reorganizácia ministerstva vojny; zostavenie "Inštitúcií pre riadenie Veľkej aktívnej armády" 1812 (1. nariadenie o terénnom velení vojsk); vytvorenie vojenského veliteľstva.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.