Microinsult

MICROINSULT -a; m. Zlato. Krátke poruchy prívodu krvi do mozgu s krátkodobou stratou vedomia, poruchou motorických funkcií atď.

Encyklopedický slovník. 2009.