Metternich, Metternich-Winneburg (Metternich-Winneburg) Clemens

Metternich, Metternich-Winneburg (Metternich-Winneburg) Clemens 1773 - 1859), princ, minister zahraničia a de facto šéf rakúskej vlády v 1809-21, kancelára v roku 1821 -48. Oponent zjednotenia Nemecka; snažili sa zabrániť posilňovaniu pozícií Ruska v Európe. Počas kongresu vo Viedni v 1814-15, ktorá bola podpísaná v januári 1815 tajnú dohodu so zástupcami Británie a Francúzska proti Rusku a Prusku. Jeden z organizátorov Svätej Aliancie. V rakúskej ríši založil systém represie polície. Koniec Metternichovej moci bol položený v revolúcii v rokoch 1848-49.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.