Mesmer (Mesmer) Franz Anton

Mesmer (Mesmer) Franz Anton (1734-1815), lekár a zakladateľ mesmerizmu - náuka o takzvané živočíšny magnetizmus. Narodil sa v Nemecku. Od roku 1778 praktizoval v Paríži. Vo svojom systéme (1779) tvrdil, že choroba môže byť liečivá, ktorú vytvoril za použitia techniky liečebného magnetizmu (najprv pomocou magnetov a potom odovzdá, a ďalšie metódy), ktorý je široko používaný v Nemecku a vo Francúzsku. V roku 1784 uznala kráľovská komisia (J. Bayi, A. Lavoisier, Big Franklin a iní) učenie Mesmerovho nevedeckého. Mesmerizmus bol predchodcom hypnotizmu a modernej sugestívnej psychoterapie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.