Meseleémia

Meshel'emiya (Jehovah odmeny) (1Pa 9: 21; 1 Par. . 26: 1, 2, 9) - Levita, z potomkov Kórea, vedúci z rodinných vrátnici na východnej bráne chrámu, ktorého potomkovia vrátil z vyhnanstva s Zerubábelom (v 1 kroniky 9: 17, 19; Ezra 2: 42; Ezra 10: ... . 24; Ney 7: 45 Shallun pomenovaný v 1CH 9: .... 31; Jr 35: 4 - Šallúm, 1Pa až 26: 14 - Šelemiášovi a Ney 12: 25 - Mešullám)

. Biblia Starý a Nový zákon Sinoidalny preklady Biblie encyklopédia architekt Nikifor 1891.

....... <- 1 ->