Medvedev Svyatoslav

Medvedev Svyatoslav (b. 1949), fyziológ, dopisujúcí člen Ruskej akadémie vied (1997). Zborník na štúdium systémových formácií v ľudskom mozgu, poskytovanie rôznych typov duševnej činnosti; vývoj metód hodnotenia stavu mozgu po traume, ischemických mŕtvicích atď.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.