Mazza Ivan (Johann) Lyudvigovich

Mazza Ivan (Johann) Lyudvigovich (1893-1974), teoretik a historik umenia. Prišiel z Maďarska, od roku 1923 do ZSSR. Práca na estetike, teórii architektúry a umeleckého priemyslu, problémoch súčasnej umeleckej kultúry.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.