Y. Martynov Dmitry

Martynov Dmitry Y. (b. 1906), astronóm, profesor Moskovskej štátnej univerzite (1955), čestný vedec z RSFSR (1966). riaditeľ Šternberskom astronomického ústavu (1956-1975). Zborník planetárny astronómie, premenné hviezdy (najmä blízky dvojková sústava). autorom kurzov všeobecného a praktického astrofyziky.

Collegiate Dictionary. 2000.