Malachi prorokov kniha

Mal'ahii pror'oka kn'iga - posledná, 39. kniha Starého zákona a posledná v sérii kníh malých prorokov ( pozri Biblia). Obsahuje prísnu expozíciu mnohých neprávostí kňazov a ľudí a proroctvo o blížiacom sa príchode očakávaného Mesiáša (Mal 3: 1-2). Kniha končí predikciou fenoménu Prekurátora (Malachiáš 4: 5 - 6), ktorý sa uskutočnil v štyroch stáročiach.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.