Lye

(Jer 2: 22, Mal 3: .. 2) - roztok hydroxidu soli a masla, ktorý sa používa na čistenie " budem nastaviť svoju ruku na teba, a podobne. alkalický, budem vás očistím od nečistoty, a oddelil sa od všetkého cínu tvojho , "povedal ústami , atď Pán .. . Izaiáš (Iz 2:. 25) " Dokonca aj keď (Jerusalem) umyť mydlom a použiť mnoho likér, zrejmá tvoja neprávosť predo mnou, hovorí Pán, Jahve ". V slovanskej Biblii, namiesto slova "sladkého drievka", je tráva borifov. Táto soľ alebo mydlo tráva borif, popol, ktorý židovského plnšie konzumované ako alkohole alebo mydlo na pranie bielizne, a to aj pri čistení kovu a tavenie skla.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.