Lea

L'Iya (divoká krava) (Gn 29: 16, 17, 23-25, 30-32, Gen. 30: .. 9 -14, 16 - 20, Gen. 31: 4, 14. .., 33, Gen. 33: 1, 7, Gen 34: 1; Gen. 46: 15, 18, Gen. 49: ... 31; Ruf 4: 11) - najstaršou dcérou Laban a prvý z dvoch manželky Jacob, ktoré bol nútený sa oženiť a snažil sa prijať Ráchel, ktorého miloval. Slabé oči, najmenej obľúbený, porodila Jakubovi šesť synov (vrátane Levi a Judah) a dcéra Dinah. Zo sedemdesiatich muži, ktorí prišli s Jakubom do Egypta (Gn 46:. 27), polovica z toho bola jej potomkovia (Gn 46:. 15). Leah, bola dcérou Laban, brat Rebeky, Jacobovho matka, príde k jeho (ako Rachel) bratranca.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.