Lavinskii Anton M.

Lavinskii Anton M. (1893-1968), sochár, výtvarník, scénograf. navrhol produkciu "Mystery-Bouffe" VV Majakovského divadlo Mejerchold v Moskve (1921), pracoval v oblasti kinoplakata, reklama, vytváranie expozície (ZSSR pavilón na Medzinárodnej výstave Print v Kolíne nad Rýnom, spoločne s El Lissitzky, 1928). sundal film "Rádio" (1927)

Veľký encyklopedický slovník 2000.