Vyraďovanie

k uvoľneniu , Razba cm. Zraziť to.

encyklopedický slovník. 2009.