Miešanie

MIXING 1. MIEŠANIE Na hnetenie. 2. MIEŠANIE Zamiešame.

encyklopedický slovník. 2009.