Kislev, Haslev

(Nehemiah 1: 1, Zachariáš 7: .. 1) - deviaty mesiac židovského Priest. rokov a tretie civilné, čo zodpovedá druhej polovici novembra a prvému decembru. Predpokladá sa, že Židia požili meno tohto mesiaca a niekoľko ďalších z babylončanov.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.