Kerbikov Oleg

Kerbikov Oleg (1907-1965), psychiater, akademik Akadémie lekárskych vied ZSSR (1962). Profesor Jaroslavský (od roku 1945) a 2. Moskva (od roku 1952) lekárske inštitúty. Proceedings of the kliniky akútnej schizofrénie, psychopatia a dynamiku neurózy, história psychiatrie, a ďalšie.

Collegiate Dictionary. 2000.