Keney

Ken'ei (Gn 15:. 19; Num 24:. 21; 1 Samuel 27:. 10 1 Samuel 30. 29) - jeden z kmeňov starovekej Palestíne žije, zdá sa, že v južnej časti, a dať prístrešie David počas svojho putovania (v iných miestach, ktoré nie sú uvedené medzi palestínskym ľudom, v číslach 24: 22 s názvom Cain) (<.. pozri Kenites, národy starovekej Palestíny) Biblia. etyl a Nového zákona Sinoidalny preklady Biblie encyklopédia architekt Nikifor 1891

...... <- 1 ->