Kádeš

K'ades (holy miesto) (Genesis 14: 7.; Genesis 20: 1.; Num 13:. 27 zlúčenina číslo 20: 1, 16; Num 33. 36, 37, Dt 1:. 46, Dt 32:. 51 Ps . 28: 8) - zdroj terénu (púšti Sinu) v severovýchodnej časti Sinajského polostrova, na východ na púšti Fárana (alebo Sur), kde boli Židia, sa predpokladá, že hlavným parkovisku za takmer 38 rokov po prechode zo Sinaja a d konečný vstup do zasľúbenej zeme. Odtiaľ Mojžiš poslal skautov, aby preskúmali Kanaán, a odtiaľ zjavne niekoľkokrát opustil príbytok a časť ľudí. Toto miesto je miesto úmrtia Miriam, mrmlal ľudia miesto a prestúpenie Mojžiša a Árona (Ez 47: 19, Ezekiel 48: 28 volal Cadiz, v Genesis 14: 7 - Mishpat, a na mnohých miestach - Kádeš-barnee, ... pozri ). ( pozri Asiroff, púšť)

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.