Jethro

(nadradenosť) - kňaz Madianovcov, Mojžišov tchán. Jeho meno je prvýkrát uvedené v knihe . (Exodus 2: 18). A tu sa mu hovorí syn Reuel a Kéniho (Sudcov 1:. 16), ale v ďalšej kapitole ( V 1), rovnako ako v Obj. 16 predchádzajúcich - Iofor ; Pravdepodobne bol známy pod obidvoma menami. Niet pochýb o tom tiež, že on bol syn Abrahámov podľa Keturinimi (Genesis 25: 2), zatiaľ čo on bol kňaz a princ madianskeho. Štyridsať rokov jeho vyhnanstva strávil Mojžiš na Jetro a oženil sa s jeho dcérou Zeppore. Na radu Jethro, Mojžiš ustanovil zástupcu súdu ľudí a zdieľať s nimi bremeno jeho panovania ( Ex 18); Potom sa Jethro rozlúčil s Mojžišom a odišiel do svojej krajiny. Svätý. Písmo odvtedy žiadna zmienka o Jethro, aj keď niekedy sa hovorí o jeho potomkov (Sudcov 1:. 16 Sudcovia 4:. 11).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.