Jean Paul (jean Paul)

Jean Paul (Jean Paul) (vlastným menom a názov Johann Paul Friedrich Richter, Richter) (1763-1825), nemecký spisovateľ ironicky sentimentálny bytopisatelnye poviedok a románov ( "Hesperus", 1795; "Zibenkez", 1796-1797) sú naplnení pochopením pre znevýhodnené (Jeana Paula s názvom "advokát chudobných prep školy estetiky "(1804), ktorým bola zamietnutá normatívne") autorom originálneho. "; preskúmal humor ako estetická kategórie.

<- 1 ->

Collegiate Dictionary 2000