Izrael

(theomachist) (Genesis 32:. 28) - meno danej Jakubovi, keď zápasil s Bohom tvárou v tvár anjela Božieho " a povedal: (to. ): odteraz nebude meno Jákob, ale Izrael, lebo ste bojovali proti Bohu a zvíťazíte nad ľuďmi " . Po tejto udalosti sa zjavne používajú mená Jakoba a Izraela ľahostajne. Významom mena Izrael , ktorý dal Boh Jacobovi v takejto historickej a tajomnej udalosti, sa toto meno stalo bežným. V metaforickom zmysle zahŕňa to celú Cirkev Božiu (Izaiáš 49: 3, Rímskym 9: 6). Podľa rozdelenia kráľovstva pod Rehoboam sa názov Izrael stal spoločným označením kráľovstva desiatich kmeňov. Po babylonskom zajatí sa toto meno aplikovalo na všetkých Židov, ako sa používa dnes.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.