Iltners (iltners) Edgars

Iltners (Iltners) Edgars (1925-1983), maliar, ľudové umelca ZSSR (1977), zodpovedný člen Akadémie umenia ZSSR (1975). Žánru kompozície, energický spôsob listu, prísne farbu, vyvinuli lotyšskej tradície maliarskej školy, snažil sa filozofické zovšeobecnené obrazu ( "Manžel sa vrátil", 1957; "rybár Daugava", 1980).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.