Borohydrid

Bórhydrid (Boran - hydridov bóru): B2H6 a B4H10 - plyn, B5H9 - kvapalina, B10H14 a ďalšie - kryštály. Sľubné pre prípravu čistého bór, tepelne stálych polymérov, v syntéze hydridov, karborány a kol. Bórhydrid sú toxické, nepríjemný zápach.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.