Helmholtz (Helmholtz) Hermann Ludwig Ferdinand

Helmholtz (Helmholtz) Hermann Ludwig Ferdinand (1821-1894) - nemecký vedec, cudzie člen korešpondent Petersburg An (1868). Autor základných prác z fyziky, biofyziky, fyziológie, psychológie. Prvýkrát (1847) matematicky ukázal zákon zachovania energie, ktoré ukazujú jeho univerzálny charakter. Vytvorila termodynamickú teóriu chemických procesov, zaviedla koncepcie slobodných a viazaných energií. Položil základy teórií pohybu vortexovej tekutiny a anomálnej disperzie. Autor základných prác na fyziológii sluchu a zraku. Na detekciu a meranie prehriatiu vo svaloch, študoval proces svalové kontrakcie, merané rýchlosť šírenia nervového impulzu. Zástanca fyziologického idealizmu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.