Heitler, Heitler (Heitler) Walter Heinrich

Heitler, Heitler (Heitler) Walter Heinrich (1904-1981), chemik a fyzik-teoretik. Narodil sa v Nemecku. Od roku 1933 vo Veľkej Británii od roku 1941 v Írsku od roku 1949 vo Švajčiarsku. Zborník z oblasti kvantovej mechaniky, kvantovej elektrodynamiky, kozmického žiarenia, teórie jadrových síl, meónovej fyziky. Spolu s F. Londýn vyvinutý (1927) približný spôsob výpočtu molekuly vodíka (spôsob Heitler - Londýn), ktorý inicioval kvantovej chémie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.