Hedgehog

(Izaiáš 14: 23, Isaiah 34: 11, Sof 11: 14 ...) (arabsky - niečo pichľavé, koagulujúce) - známe ihličkové, hmyzožravé zviera. V prípade nebezpečenstva, ježko sa nakloní do lopty a vystaví zo všetkých strán ihly, a tak chráni a dokonca poškodí svojho nepriateľa. Hovorí sa, že žiadny jed je neplatný pre ježkov. Počas leta sa v noci plazia z ich nory na korisť, v zime zvyčajne klesajú do letargického snu; sa nachádzajú vo vlhkých, opustené, neobývaných miest, pelikány a ďalších púštnych zvierat, a preto sú uvedené vo vyššie uvedených citácií vedľa ostatných zvierat rovnakého druhu, ako doklad o spustení a zrúcaniny kedysi rušných a preplnených miest a obcí. Pelikán a ježka , hovorí pr. Sofoniáš, strávi noc v jej rôznych ornamentov (Ninivčanov), , a ich hlas bude spievať v oknách (Sofoniášovi 2:. 14).

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.