Harvey, Harvey William

Harvey, Harvey (Harvey) (1578-1657), anglický lekár a prírodovedec, jeden zo zakladateľov modernej fyziológie a embryológie. Vo svojom diele "Anatomická štúdie pohybu srdca a krvi u zvierat" (1628) je uvedené učenie o obehu, vyvracia predstavu, že prevládal od čias Galen, ktorý spôsobil ostrý protest súčasných učencov a kostola. Po prvýkrát vyjadril myšlienku, že "všetko živé pochádza z vajíčka".

Veľký encyklopedický slovník. 2000.