Harnack (Harnack) Adolf

Harnack (Harnack) (Harnack), Adolf (1851-1930) - nemecký protestantský teológ a cirkevný historik. Autor základných prác o dejinách raného kresťanstva, kresťanskej literatúre a histórii dogiem, ktorý on považoval za "vytvorenie gréckeho ducha na základe evanjelia." Vzhľadom k tomu, 1888 profesorom v Berlíne, CEO pruskej zemskej knižnice (1905-21), prezident Evanjelickej sociálnej kongresu (1903-12), od roku 1910 prezidenta na základe jeho podnetu združenia pre podporu vedy cisára Viliama (1948 - Max Planck Society).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.