Halophiles

halophiles (z gréckeho Hals -. soli a phileo - láska) - organizmy žijúce v podmienkach s vysokou slanosťou - v mori, soľné jazerá, soľné pôdy, atď. halofilné rastliny (halophyte .. , tamarix, niektoré druhy paliny, atď.) sa nazývajú halofyty.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.