Gushchin Leo Nikitivich

Gushchin Leo Nikitivich (b. 1944), novinár. Šéfredaktor novín Moskovský Komsomolet (1977-84) a časopis Ogonyok (v rokoch 1992-97). V rokoch 1984-87 bol zástupcom šéfredaktora novín Komsomolskaja Pravda.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.