Lev Gurvich Veniaminovich

Lev Gurvich Veniaminovich (1927-1995), chemik. Výskum v oblasti chemickej termodynamiky. Prispieval k vytvoreniu základnej multivolumnej referenčnej knihy a databázy o termodynamických vlastnostiach látok. Objavil (1990) fenomén kolízie chemického žiarenia. Študoval termodynamické vlastnosti spaľovacích produktov raketových palív. Zakladateľka národnej vedeckej školy v oblasti vysokoteplotnej chémie. Štátna cena ZSSR (1984).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.