Grigorenko Peter G.

Grigorenko Peter G. (1907 - 1987), aktivista za ľudské práva, novinárov, generálmajor (1959). Podieľal sa na bitkách na rieke Khalkhin-Gol (1939) a vo Veľkej vlasteneckej vojne. Od roku 1945 vyučoval na Vojenskej akadémii MV Frunze. V roku 1961, keď kritizoval politiku NS Chruščov, bol preložený na Ďaleký východ. V roku 1963 vytvoril "Úniu boja za oživenie leninizmu"; v roku 1964 bol zbavený svojich titulov, ocenení a dôchodkov. V rokoch 1964-65, 1969-74 bol zatknutý a nútený liečenie v psychiatrickej nemocnici. V roku 1977 odišiel do USA a bol zbavený občianstva ZSSR. Spomienky "Iba potkany sa môžu stretnúť v podzemí ..." (New York, 1981).

Veľký encyklopedický slovník. 2000.