Pozdrav, poklony, bozkávanie

(Mt 10,12, Lukáš 1: 41). Pozdravy zo Židov mali zvyčajne náboženský charakter, prinajmenšom vo forme a boli sprevádzané mnohými obradmi. Niekedy sa skladali iba z jedného jednoduchého výkriku: Pán je s vami (Ruth 2: 4), alebo: pokoj je vám (1 Samuel 25: 5, 6). Na poslednú, všeobecnejšiu formu pozdravu samotný Pán Spasiteľ robí úžasné smernice (Ján 14,27). Čas použitý na rituál pozdravov, opakovaných pokliek, líbanie bradaviek a t. niekedy trvalo veľmi dlho (Genesis 33: 3, 4), a preto sú pravdepodobne prijaté opatrenia (4 Kráľov 4:29, Lukáš 10: 4), aby sa vyhli pozdravom.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.