Lenti

Lent - obdobie (7 týždne pred Veľká noc), počas ktorého sa kresťanskí veriaci zdržiavajú rýchleho občerstvenia, nezúčastňujú sa na zábavy a nezoberú sa.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.