Goschinsky (goszczński) Severýn

Goschinsky (Goszczński) Severýn (1801-1876), člen poľského povstania 1830-31, básnika. V exile, člen Poľskej demokratickej spoločnosti. Revolučné-vlastenecké antiklerické verše a básne.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.