Givas

G'iva (hora) -a) (Jozue 15: 57) je mesto v horskej južnej časti Judejskej oblasti , zjavne, bol nazvaný Givay v 1 Pet 2:49); b) (Rozsudok 19: 12 - 16, 20, 1 Králi 10: 26, 1 Králi 11: 4, 1 Králi 13: 2, 1 Králi 14: 2, 1 Králi 15: 34, 2 Králi 21: 6; 12: 3, Izajáš 10: 29, Hosea 5: 8, Hosea 9: 9, 10: 9) - Veniaminov alebo Saulova, mesto severne od Jeruzalema pri Rámovi Gibat); (1 Samuel 14: 5, 3 Kráľovia 15: 22) - ( pozri Geva.

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.