GANATLEBA

"GANATLEBA" ( "osvietenie") - Publishing, Tbilisi. Bola založená v roku 1957. Učebnice a pedagogická metodická literatúra pre stredné školy a špeciálne vzdelávacie inštitúcie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.