GANA

Ghana - ranná štátna formácia v Afrike, ktorá vznikla v 3. storočí. na území Západu. Sudán, v hornej časti riek Niger a Senegal. Heyday v 9 - sert. 11 storočí. V 13. storočí. bol dobytý štátom Mali.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.