Geyserit

GEYSERIT -a; m. Husté alebo voľné usadzovacie usadeniny gejzírov pozostávajúce prevažne z hydrátu oxidu kremičitého (opál); kremičitý tuf.

encyklopedický slovník. 2009.