ŽIvot. 1: 26

povedal Boh: Urobme človeka k obrazu nášmu, podlé podobenstvo nášho, a nech panujú nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad dobytkom a nad celou zemou a nad každým plazivej vec, plazy na zemi. Gen. 5: 1 Život. 5: 2

Biblia. Starý a Nový zákon. Synodálny preklad. Biblická encyklopédia. , Arch. Nikifor. 1891.