Hegelianism

Hegelianism - filozofický trend, založený na učenie Hegela a vyvinul jeho myšlienky vznikla v Nemecku v 30-40-tych rokov. . 19 v diskusii o náboženskej otázky vystupovali konzervatívne "pravogegelyanstvo", vykladať Hegel v duchu ortodoxnej theismu (K. Heschel, K. Daub a kol.), radikálne ľavej Hegelianism -. "Young Hegelianism" (A. Ruge, B. Bauer, L. Feuerbach, D. Strauss, M. Stirner), ktorý zdôraznil v pro tivoves Hegelova "svet duch" role identity jednotlivcov v histórii. Medzi je "ortodoxný" Hegelianism (AK Michelet, Karl Rosenkranz et al.). Pozri. Hegelianism.

Collegiate Dictionary. 2000.

< ! - 1 ->