Gefter Mikhail Yakovlevich

Gefter Mikhail Yakovlevich (1918-1994), historik, doktor historických vied. Práca na teoretických problémoch a metodológii historickej vedy a kultúry. V 60.-70. spolupracoval s časopisom "Nový svet"; mnohé diela Geftera tohto obdobia nebolo možné vytlačiť. V rokoch 1993-94 bol členom Prezidentskej rady Ruskej federácie.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.