Hyde (Gajda) Radola

Hyde (Gajda) Radola (1892-1948) - jeden z organizátorov kontrarevolučné vzbury československého zboru (1918), veliteľ Sibírskej armády Kolčaka. Sériovo. 1920. medzi vodcami fašistických organizácií v Československu spolupracoval s nacistami. Vykonaný na základe rozsudku Českého ľudového súdu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.