Gaussova veta

Gaussova veta - základná veta elektrostatiky, nadviazanie komunikácie medzi tokom elektrického poľa naprieč uzavretý povrch a elektrický náboj vo vnútri tohto povrchu.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.