Gatovsky Lev Markovich

Gatovsky Lev Markovič - ruský ekonóm, člen Ruskej akadémie vied (1903 str.) (1991, zodpovedajúci člen sovietskej akadémie vied od roku 1960). Hlavné práce na metodických otázkach politického hospodárstva a vedecko-technického pokroku.

Veľký encyklopedický slovník. 2000.