Splyňovanie

GAS 999> pozri. Prevzdušňovať. encyklopedický slovník. 2009.